Gestió de cobraments de deutes

Nosaltres cobrem només si vostè cobra.

A partir del 5% de l'import a recuperar.

Qualsevol import a partir de 30 euros.

Analitzarem les seves particularitats així com les del seu client deutor i de la quantia del deute.
Li farem una proposta de serveis personalitzada i adaptada a les seves necessitats.
Empleni el següent formulari per poder contactar-li.

Es permeten els espais; no es permet cap símbol de puntuació tret de punts, guions, apòstrofs i guions baixos.

Una adreça de correu vàlida. Tots els correus provinents del sistema seran enviats aquí.
L'adreça només s'utilitzarà per contactar-li.

Indiqui el país o el codi internacional en cas que no sigui Andorra. Exemple: Espanya 91 1234567 o +34 91 1234567.
El telèfon només s'utilitzarà per contactar-li.